وضعیت

https://serfanonline.ir — صرفا جهت اطلاع

آخرین بروز رسانی — 21:57:29 (0 ثانیه پیش)
بروز رسانی بعدی — 21:57:31
امروزتخمیندیروز7 روزهمیانگین هفته30 روزه12 ماههکل
دفعات مشاهده صفحه00000023002587842957
IP بازدیدکنندگانان0000007969802465202
تعداد بازدیدکنندگان منحصربفرد0000009916243275238
تعداد ارتباطات منحصربفرد00000014470404818200
تعداد کلیک ها به ازای هر بازدیدکننده0.00.00.00.00.00.02.32.4
تعداد اتصالات به سایت به ازای هر بازدیدکننده0.00.00.00.00.00.01.51.5
تعداد بازدیدکنندگان به ازای هر IP0.00.00.00.00.00.01.21.3

تعداد افراد واقعی طی 30 روز اخیرتعداد بازدیدکنندگان منحصربفردتخمین

30 روز اخیر
نمودار 3 بعدیناحیهنمودار ستونی
30 روز اخیر

دیروز

دفعات مشاهده صفحه
IP بازدیدکنندگانان
تعداد بازدیدکنندگان منحصربفرد
تعداد ارتباطات منحصربفرد
تعداد کلیک ها به ازای هر بازدیدکننده
تعداد اتصالات به سایت به ازای هر بازدیدکننده
تعداد بازدیدکنندگان به ازای هر IP
تعداد بازدیدکنندگان منحصربفرد

امروز

(Wed, 15 Aug 2018 21:57:29)
دفعات مشاهده صفحه
IP بازدیدکنندگانان
تعداد بازدیدکنندگان منحصربفرد
تعداد ارتباطات منحصربفرد
تعداد کلیک ها به ازای هر بازدیدکننده
تعداد اتصالات به سایت به ازای هر بازدیدکننده
تعداد بازدیدکنندگان به ازای هر IP
تعداد بازدیدکنندگان منحصربفرد

7 روزه

دفعات مشاهده صفحه
IP بازدیدکنندگانان
تعداد بازدیدکنندگان منحصربفرد
تعداد ارتباطات منحصربفرد
تعداد کلیک ها به ازای هر بازدیدکننده
تعداد اتصالات به سایت به ازای هر بازدیدکننده
تعداد بازدیدکنندگان به ازای هر IP
تعداد بازدیدکنندگان منحصربفرد

30 روزه

دفعات مشاهده صفحه
IP بازدیدکنندگانان
تعداد بازدیدکنندگان منحصربفرد
تعداد ارتباطات منحصربفرد
تعداد کلیک ها به ازای هر بازدیدکننده
تعداد اتصالات به سایت به ازای هر بازدیدکننده
تعداد بازدیدکنندگان به ازای هر IP
تعداد بازدیدکنندگان منحصربفرد

12 ماهه

دفعات مشاهده صفحه2300258
IP بازدیدکنندگانان796980
تعداد بازدیدکنندگان منحصربفرد991624
تعداد ارتباطات منحصربفرد1447040
تعداد کلیک ها به ازای هر بازدیدکننده2.3
تعداد اتصالات به سایت به ازای هر بازدیدکننده1.5
تعداد بازدیدکنندگان به ازای هر IP1.2
تعداد بازدیدکنندگان منحصربفرد

کل

دفعات مشاهده صفحه7842957
IP بازدیدکنندگانان2465202
تعداد بازدیدکنندگان منحصربفرد3275238
تعداد ارتباطات منحصربفرد4818200
تعداد کلیک ها به ازای هر بازدیدکننده2.4
تعداد اتصالات به سایت به ازای هر بازدیدکننده1.5
تعداد بازدیدکنندگان به ازای هر IP1.3
تعداد بازدیدکنندگان منحصربفرد

میانگین زمان گذرانده شده در سایت

میانگین زمان گذرانده شده در سایت
2018-08-09
2018-08-10
2018-08-11
2018-08-12
2018-08-13
2018-08-14
2018-08-15

سایتهای برتر

این وب سایت فهرست نشده در فهرست سایتهای برتر
 
تبليغ از طريق Gostats