وضعیت

https://serfanonline.ir — صرفا جهت اطلاع

آخرین بروز رسانی — Tue, 13 Mar 2018 11:22:12 (7 روز 5 ساعت 20 دقیقه 32 ثانیه پیش)
بروز رسانی بعدی — 11:23:04
امروزتخمیندیروز7 روزهمیانگین هفته30 روزه12 ماههکل
دفعات مشاهده صفحه00000332556996147214790
IP بازدیدکنندگانان00000122218174832276352
تعداد بازدیدکنندگان منحصربفرد00000155024721463043752
تعداد ارتباطات منحصربفرد00000192935852294446500
تعداد کلیک ها به ازای هر بازدیدکننده0.00.00.00.00.02.12.32.4
تعداد اتصالات به سایت به ازای هر بازدیدکننده0.00.00.00.00.01.21.51.5
تعداد بازدیدکنندگان به ازای هر IP0.00.00.00.00.01.31.41.3

تعداد افراد واقعی طی 30 روز اخیرتعداد بازدیدکنندگان منحصربفردتخمین

30 روز اخیر
نمودار 3 بعدیناحیهنمودار ستونی
30 روز اخیر

دیروز

دفعات مشاهده صفحه
IP بازدیدکنندگانان
تعداد بازدیدکنندگان منحصربفرد
تعداد ارتباطات منحصربفرد
تعداد کلیک ها به ازای هر بازدیدکننده
تعداد اتصالات به سایت به ازای هر بازدیدکننده
تعداد بازدیدکنندگان به ازای هر IP
تعداد بازدیدکنندگان منحصربفرد

امروز

(Tue, 20 Mar 2018 16:42:44)
دفعات مشاهده صفحه
IP بازدیدکنندگانان
تعداد بازدیدکنندگان منحصربفرد
تعداد ارتباطات منحصربفرد
تعداد کلیک ها به ازای هر بازدیدکننده
تعداد اتصالات به سایت به ازای هر بازدیدکننده
تعداد بازدیدکنندگان به ازای هر IP
تعداد بازدیدکنندگان منحصربفرد

7 روزه

دفعات مشاهده صفحه
IP بازدیدکنندگانان
تعداد بازدیدکنندگان منحصربفرد
تعداد ارتباطات منحصربفرد
تعداد کلیک ها به ازای هر بازدیدکننده
تعداد اتصالات به سایت به ازای هر بازدیدکننده
تعداد بازدیدکنندگان به ازای هر IP
تعداد بازدیدکنندگان منحصربفرد

30 روزه

دفعات مشاهده صفحه3325
IP بازدیدکنندگانان1222
تعداد بازدیدکنندگان منحصربفرد1550
تعداد ارتباطات منحصربفرد1929
تعداد کلیک ها به ازای هر بازدیدکننده2.1
تعداد اتصالات به سایت به ازای هر بازدیدکننده1.2
تعداد بازدیدکنندگان به ازای هر IP1.3
تعداد بازدیدکنندگان منحصربفرد

12 ماهه

دفعات مشاهده صفحه5699614
IP بازدیدکنندگانان1817483
تعداد بازدیدکنندگان منحصربفرد2472146
تعداد ارتباطات منحصربفرد3585229
تعداد کلیک ها به ازای هر بازدیدکننده2.3
تعداد اتصالات به سایت به ازای هر بازدیدکننده1.5
تعداد بازدیدکنندگان به ازای هر IP1.4
تعداد بازدیدکنندگان منحصربفرد

کل

دفعات مشاهده صفحه7214790
IP بازدیدکنندگانان2276352
تعداد بازدیدکنندگان منحصربفرد3043752
تعداد ارتباطات منحصربفرد4446500
تعداد کلیک ها به ازای هر بازدیدکننده2.4
تعداد اتصالات به سایت به ازای هر بازدیدکننده1.5
تعداد بازدیدکنندگان به ازای هر IP1.3
تعداد بازدیدکنندگان منحصربفرد

میانگین زمان گذرانده شده در سایت

میانگین زمان گذرانده شده در سایت
2018-03-14
2018-03-15
2018-03-16
2018-03-17
2018-03-18
2018-03-19
2018-03-20

سایتهای برتر

این وب سایت فهرست نشده در فهرست سایتهای برتر
 
تبليغ از طريق Gostats