وضعیت

https://serfanonline.ir — صرفا جهت اطلاع

آخرین بروز رسانی — 12:12:24 (2 ثانیه پیش)
بروز رسانی بعدی — 12:12:24
امروزتخمیندیروز7 روزهمیانگین هفته30 روزه12 ماههکل
دفعات مشاهده صفحه1530930097362832052953166476930638767713876725
IP بازدیدکنندگانان61831215514462822851268330288211894351189403
تعداد بازدیدکنندگان منحصربفرد782115376184221046591613938904116922971692265
تعداد ارتباطات منحصربفرد1019120035238641343172068750610424542722454239
تعداد کلیک ها به ازای هر بازدیدکننده2.02.02.02.02.02.02.32.3
تعداد اتصالات به سایت به ازای هر بازدیدکننده1.31.31.31.31.31.31.51.5
تعداد بازدیدکنندگان به ازای هر IP1.31.31.31.31.31.31.41.4

تعداد افراد واقعی طی 30 روز اخیرتعداد بازدیدکنندگان منحصربفردتخمین

30 روز اخیر
نمودار 3 بعدیناحیهنمودار ستونی
30 روز اخیر

دیروز

دفعات مشاهده صفحه36283
IP بازدیدکنندگانان14462
تعداد بازدیدکنندگان منحصربفرد18422
تعداد ارتباطات منحصربفرد23864
تعداد کلیک ها به ازای هر بازدیدکننده2.0
تعداد اتصالات به سایت به ازای هر بازدیدکننده1.3
تعداد بازدیدکنندگان به ازای هر IP1.3
تعداد بازدیدکنندگان منحصربفرد

امروز

(Wed, 20 Sep 2017 12:12:27)
دفعات مشاهده صفحه15309
IP بازدیدکنندگانان6183
تعداد بازدیدکنندگان منحصربفرد7821
تعداد ارتباطات منحصربفرد10191
تعداد کلیک ها به ازای هر بازدیدکننده2.0
تعداد اتصالات به سایت به ازای هر بازدیدکننده1.3
تعداد بازدیدکنندگان به ازای هر IP1.3
تعداد بازدیدکنندگان منحصربفرد

7 روزه

دفعات مشاهده صفحه205295
IP بازدیدکنندگانان82285
تعداد بازدیدکنندگان منحصربفرد104659
تعداد ارتباطات منحصربفرد134317
تعداد کلیک ها به ازای هر بازدیدکننده2.0
تعداد اتصالات به سایت به ازای هر بازدیدکننده1.3
تعداد بازدیدکنندگان به ازای هر IP1.3
تعداد بازدیدکنندگان منحصربفرد

30 روزه

دفعات مشاهده صفحه769306
IP بازدیدکنندگانان302882
تعداد بازدیدکنندگان منحصربفرد389041
تعداد ارتباطات منحصربفرد506104
تعداد کلیک ها به ازای هر بازدیدکننده2.0
تعداد اتصالات به سایت به ازای هر بازدیدکننده1.3
تعداد بازدیدکنندگان به ازای هر IP1.3
تعداد بازدیدکنندگان منحصربفرد

12 ماهه

دفعات مشاهده صفحه3876771
IP بازدیدکنندگانان1189435
تعداد بازدیدکنندگان منحصربفرد1692297
تعداد ارتباطات منحصربفرد2454272
تعداد کلیک ها به ازای هر بازدیدکننده2.3
تعداد اتصالات به سایت به ازای هر بازدیدکننده1.5
تعداد بازدیدکنندگان به ازای هر IP1.4
تعداد بازدیدکنندگان منحصربفرد

کل

دفعات مشاهده صفحه3876725
IP بازدیدکنندگانان1189403
تعداد بازدیدکنندگان منحصربفرد1692265
تعداد ارتباطات منحصربفرد2454239
تعداد کلیک ها به ازای هر بازدیدکننده2.3
تعداد اتصالات به سایت به ازای هر بازدیدکننده1.5
تعداد بازدیدکنندگان به ازای هر IP1.4
تعداد بازدیدکنندگان منحصربفرد

میانگین زمان گذرانده شده در سایت

میانگین زمان گذرانده شده در سایت
2017-09-1400:00:17
2017-09-1500:00:19
2017-09-1600:00:16
2017-09-1700:00:16
2017-09-1800:00:15
2017-09-1900:00:15
2017-09-2000:00:15

سیستم عامل

Windows 76012
Linux4404
Windows XP1449

عبارت جستجو

مسى2
روشن منش متوفی1
دفنا سولفه1

سایتهای برتر

این وب سایت فهرست نشده در فهرست سایتهای برتر
 
تبليغ از طريق Gostats